Szines Irások

Karácsonyi Klára

AZ ISTENI TITOK MEGFEJTÉSE?!

2018. november 07. - Karácsonyi Klári

AZ ISTENI TITOK MEGFEJTÉSE?!

Isten pontosan utasításba adta nekünk a Biblián keresztül az embereknek, teremtményeinek, úgy az Ótestamentumban, mint az Új testamentumban mit kell - kellene - tennünk, ahhoz, hogy az Istentől kapott áldások alatt élhessünk (egészség, öröm, boldogság, megfelelő anyagiak, szeretet a szívben és az élet élvezete). 

rays-2464986_960_720.jpg

 

Aki nem hiszi el.....? Próbálja meg egy évig éljen úgy a leírtak isteni útmutatása szerint és érzékelni fogja....megváltozik az élete, kezdenek helyre jönni a dolgok!  Miért csak egy év után? Mert örök törvény minden emberre amit vetettünk, azt fogjuk aratni. A vetés és aratás nem egy időben történik, először van a vetés és utána az aratás. 

Ez minden értelemben és mindenkire igaz! Ha gonoszságot, linkséget, felelőtlenséget, erkölcstelenséget, hazugságot, vetettünk az évek folyamán.......annak az aratása fog visszajönni a mi életünkben és az minden ember számára keserű. Sokan kérdezik mit tettem én, hogy ezt érdemeltem.....?  Nézzünk bele az életünk előző éveibe isteni szemmel és meglátod, hogy mit tettél, hogyan éltél?!  

 De ugyan így működik a vetés és aratás  jó értelemben is, amikor becsületesen, dolgosan, tisztességesen, erkölcsösen élünk, szeretettel vagyunk családunk és tisztelettel embertársaink iránt - sokan ugyan nem érdemlik meg-, de mégis....!

Isten szemszögéből az ő teremtményeiben meg kell látni a szépet a jót, mert az is van mindenkiben és arra törekedni ennek a kiaknázására és a rosszat, az emberhez nem méltó cselekedeteket elhagyni..........!  

    Ha így állunk hozzá a Szentlélek aki a belsőnkben van, annak segítségével át tudunk alakulni és ösztönösen lehet érezni ez nem az Istenhez vezető út........amin most járunk......másképpen kell élni, ha szeretnénk elnyerni a segítséget, támogatást, áldásokat!

Hiszen Jézus mondja: Széles az az út  és sokan járnak rajta ami a veszedelemre visz, és keskeny az az út, kevesen vannak akik megtalálják azt, ami az életre visz!    Ha te ezt  itt már olvasod, akkor Isten neked már bővölködést, hosszú, egészséges életet akar adni........figyelmesen, átgondoltan, alázattal olvasd mit üzen neked a Bibliából!

 

FONTOS TUDNI! SOK DOLOG,..... CSELEKEDET az ember szemében nem bűn......., de az Isteni látásmódban a parancsolatai szerint viszont bűn.....és ezért büntetést jön rá....., bármilyen fájdalmas is számunkra!

sky-690293_960_720.jpg

 

Többször hallottam már emberek szájából....ez nem igazságos Isten részéről.......majd ha egyszer meghal, akkor majd ő megmondja neki.......és megkérdezni ezt meg azt......?!  Ez óriási tévedés aki ilyent mond, nincs tisztában azzal, hogy a világ és az emberiség Teremtőjéről beszél.......! Az ember egy parányi, morzsányi élőlény a világmindenséghez képest, ha  halála után,  Isten elé kell állnia.....még a gombóctól a torkán meg sem mer szólalni......és örül ha Isten dörgedelmesen azt mondja neki  tűnjél a szemem elől......, és ennyivel megúszta......., nem hogy bármiről kérdezni merje Istent!

sky-1779798_960_720.jpg

 

Most lássuk azokat az Isten által kapott parancsokat, amit világosan leír az Ószövetségben és az Új szövetségben, hogy mit kell, (kéne) az embernek betartani, hogy a földön jól menjen dolga és isteni áldásokban részesülhessen?   Az Ószövetség (Ótestamentum)  sem évült el, - sokan szeretik azt mondani - , hiszen maga Jézus Krisztus mondta: nem azért jöttem, hogy a törvényeket eltöröljem.......

 

A zsidó, vallásos emberek nagy része a mai napig az Ótestamentum intelmei és a régi Szent Írások alapján tartják be a parancsolatokat. Tudjuk ők nem ismerik el Jézust megváltónak és a mai napig várják a messiás eljöttét.  Mégis sok hívő, zsidó ember nagyon áldott, boldog életet él.....,noha nem ismerik el Jézust! Mégis miért?  MERT AZ ÓSZÖVETSÉG útmutatását tartják be és ezáltal áldást kapnak!

 

ISTENI PARANCSOLATOK, ÚTMUTATÁSOK AZ ÓSZÖVETSÉGBŐL, Ótestamentumból

 

"ÉN AZ ÚR VAGYOK A TE ISTENED, AKI KIHOZTALAK TÉGED EGYIPTOM FÖLDJÉRŐL, A SZOLGÁLATNAK HÁZÁBÓL"  /Mózes V. 5. 6./

Ne legyenek neked idegen isteneid én előttem.

Ne csinálj magadnak faragott képet és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben vagy amelyek alant a föld alatt vannak.

Ne imádd és ne tisztelt azokat, mert én az Úr a te Istened féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban harmad és negyedíziglen, akik engem gyűlölnek. (megj: Isten tehát nem csak áldani, hanem igen......büntetni is tud!)

De irgalmasságot cselekszem EZERIZIGLEN azokkal, akik engem szeretnek és parancsolataimat megtartják. ( megj: Egyértelmű és világos beszéd ez nem demokrácia, "azt csinálok amit akarok", itt az ÚR AZ ISTEN és az ő parancsolatait kell betartani, ha azt akarod, hogy neked, gyerekednek és még az unokádnak is jól menjen a dolga.)

Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, aki az Ő nevét hiába felveszi ( megj: Megint világos beszéd ezért büntetés jár és gondoljunk itt a magyar nyelvben lévő káromkodásra.....FONTOS: vigyázz nagyon a nyelvedre, szádra kit mersz megátkozni, szidni..... hiszen maga Isten jelentette ki a zsidó nép az  ő népe és aki " Megáldom azokat akik téged áldanak, és aki téged átkoz megátkozom azt:  és megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei"  Ábrahám elhívatása Mózes I. 12.3)

Vigyázz a szombatnak napjára, hogy megszenteld azt.

Hat napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat.

De a hetedik nap az Úrnak a te Istenednek szombatja, semmi dolgot ne tégy azon a napon. (megj: Ez már a kereszténység után átment vasárnapi napra és arra való, hogy pihenjünk, hálát adjunk Istennek, de hat napon át dolgozni, munkálkodni kell,  ki -mit tud és kinek mennyire van ereje.)

Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj és jól legyen dolgod.

NE ölj.

NE paráználkodjál.

NE lopj.

NE tégy  a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot (megj: Magyarul, ne hazudj, se a másik ember mellett, se a másik ember ellen)

NE kívánd a te felebarátodnak feleségét, és ne kívánd annak házát, szántóföldjét, szolgáit, se ökrét, se szamarát, és semmit ami a te felebarátodé. (megj: Egyszerűen magyarul ne kívánd, ne irigykedj a másik ember feleségére, házára, vagyonára, jó dolgára ami az övé)

"Ezeket az igéket, parancsolatokat szólá az Úr az egész gyülekezetnek a hegyen, a tűz, a felhő és a homályosság közepéből nagy felszóval. És felírá azokat a saját ujjával bele vésve két kőtáblára és adá azokat nekem" /Mózes V. 22/

Ezek teljesen világos és egyértelmű parancsolatok mindenki számára.  Lehet most azt gondolod, ... ja...ja könnyű mondani, leírni, de hát a legtöbb ember ezt nem tartja be! NE a legtöbb emberrel foglalkozzál....mert TE EGYEDÜL FOGSZ MEGHALNI - ha itt lesz az idő -....  és egyedül kell MEGÁLLNI ISTEN ELŐTT!

clouds-2085112_960_720_2.jpg

 

ÁLDÁSOK AZ EMBERRE!

A Biblia alapján bizony Istentől  jöhetnek átkok és áldások is! A Mózes V. 28. at kell végig elolvasni és megint egyértelmű, hogy Áldott lesz az az ember aki az Úr parancsolatait betartja! /Egyszerű szavakkal, feljebb valóvá leszel a népek között, áldott leszel városban, faluba, bárhol ahol élsz. Áldott lesz a te gyermeked, földed, gyümölcsfáid, állataid, lesz mindig mit enni, lesz bőségben kenyered, megélhetésed. Bárhová mész áldott leszel. Az ellenségeid nem tudnak legyőzni, akik egy úton jönnek rád, hét úton futnak előled. Áldást parancsol melléd az Úr és mindenre amire rá teszed kezedet áldott, szerencsés lesz. Az Istenhez fogsz tartozni ha megtartod az Ő parancsolatait és az Ő utain jársz!/

 

AZ ÁTOK FENYEGETÉSE az emberre!

 

Ha pedig nem hallgatsz az Úrnak a te Istenednek szavára reád jönnek mind ez átkok. /Egyszerű szavakkal, bárhol élsz.....otthonodban, házadban, gyermekeidben, gazdaságodban, bárhová mész átok alatt fogsz állni. Megkapod a betegségeket, nélkülözést, szegénységet, ellenségeket és minden nyavalyát amitől az ember fél..! Kétségbe esve és küszködve éled mindennapjaidat /  (megj: Hát melyik normális eszű ember kívánna magának ilyen átkokat.....,nyomorult, borzalmas életet?)

Tovább a Mózes V. könyvében Isten megint világosan és érthetően kijelenti, ha elkövetkeznek rád  áldások és... átkok..., de ha MEGTÉRSZ az Úrhoz a te Istenedhez és hallgatsz az Ő szavára, parancsolataira, akkor megbocsájt neked és a továbbiakban jól lesz dolgod! /Mózes V. 30./

tree-736885_960_720.jpg

 

ISTENI PARANCSOK ÚTMUTATÁSOK AZ ÚJ SZÖVETSÉGBŐL

 

 Angyal adta hírül egy szűz lánynak Máriának, hogy hatalmas kegyelemben lesz része, mert egy fiúnak fog  - férfi érintése nélkül -   életet adni,  Isten Fia lesz Ő......a Megváltó!   Ezen a sok tudatlan ember sokszor röhög, kifigurázza.......pedig éppen olyan lehetséges, HA ISTEN AKARJA, hogy az isteni Szent Lélek által áldott állapotban kerül egy nő Mária és megszüli JÉZUST a Megváltót Isten Fiát,............mint ahogy ülsz egy asztalnál, nevetsz, eszel, iszol és egy perc alatt lefordulsz a székről meghaltál.....HA ISTEN AKARJA!

 

Jézus pedig nőtt,  gyarapodott és kedves volt Isten és az emberek szemében.

Keresztelő János a Jordánba keresztelte meg a megtérni  Istenhez fordulni akaró embereket és egyszer csak megjelent a felnőtt Jézus megkeresztelkedni és ahogy kijött a vízből az egek megnyíltak a Lélek egy galamb formájában Jézusra szállt és egy dörgedelmes szózat,.... hang jött az égből " Te vagy az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm"   /Márk 1.11/

 

A Szent Lélekkel megtelt Jézust az ördög elviszi a pusztába 40 napra megkísértetni. Többek között felviszi egy magas hegyre,  onnan látni a világ  összes országát és azt mondja Jézusnak neked adom mindezt és minden hatalmat, dicsőséget ha engem imádsz és mindez a tied lesz. Jézus felelte távozz tőle sátán, mert meg van írva az Urat a te Istenedet imádd és csak neki szolgálj.  Mindent kipróbált vele a gonosz, de hiába, így elhagyta egy kis időre. 

Arra nincs válasz élő embernek a Bibliában, miként lehetséges tényleg hogy a gonosz itt garázdálkodik a földön? Vajon csak azokhoz van joga akik átkokat kaptak cselekedeteikért?  Mindezeket halálunk után megtudjuk......

 

Jézus pedig megkezdte tanítói hivatalát, a tanítványait kiválasztotta, a későbbi apostolok pedig követték ők.

Megtanította az embereket imádkozni  - Miatyánk ki vagy a mennyekben - , rengeteg csodát tett, betegeket gyógyított, halottakat támasztott fel, tanította az embereket miként kell Istennek tetsző életet élni.

 

DE Ő már tudta azért született erre a világra, hogy a kereszthalála által, ártatlan emberként magára vegye a világ bűneit az összes mocskával együtt.  Kereszthalált haljon és a véráldozata árán aki elfogadja Őt Megváltónak, megtér és Istenhez fordul, eddigi bűnei megbocsájtottak annak és örök élete lesz,...... ha meghal is él!

 "Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen /János 3. 16/

 

A BIBLIA világosan és egyértelműen írja - nincs titok csak el kell olvasni! - aki Istenhez akar tartozni, Isten gyermeke akar lenni, annak áldásait és ajándékait élvezni, annak Istenhez kell fordulni, meg kell térni, megkeresztelkedni vízzel és Szent Lélekkel, Istennek tetsző életet élni a parancsolatai alapján és élvezheti Isten gazdag áldásait!

 

Hallok néha Bibliát nem ismerő emberektől, "ránk a tíz parancsolat nem vonatkozik, mert mi keresztények vagyunk".......az csak a zsidó emberekre vonatkozik. NAGY TÉVEDÉS! Jézus mondta: " Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem" Amikor faggatták a tíz parancsolat felől és kérdezték az van benne ne paráználkodj, ő meg még szigorúbban mondta " Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért, immár paráználkodott azzal az ő szívében" /Máté 5. 17, 27, 28/

A zsidó nép hitetlensége a pogányok javára vált, mivel ők elutasították az Evangéliumot, nem hitték, hogy Jézus a Megváltó a Messiás, de sok pogány bizony elhitte megtért és megkeresztelkedett vízzel és Szent Lélekkel......Péter apostol volt az első és aztán Pál apostol lett a pogányok legfőbb misszionáriusa.  Péter apostol a Jeruzsálemi Zsinaton kijelentette Isten semmi különbséget nem tett a zsidó megtért és pogány megtért emberek között.  Ők helyezték el az őskeresztény egyház alapjait.

 

Az ima erejéről: Kérjetek és adatik néktek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek.

 AZT GONDOLOM aki megtérése, megkeresztelkedése (felnőttként) Jézus megváltójának elfogadása után is újra és újra olyan bűnöket követ el, ami Isten szemében bűn, akkor ha szívből megbánja és bűnbocsánatot kér......, akkor Isten, Jézus véráldozata és elfogadása miatt megbocsájt és eltörli a bűnt a személy életéből. DE NEM ELFELEJTENI a házasságot tört asszony esetében Jézus mit mondott?  EREDJ EL ÉS TÖBBET NE VÉTKEZZ! /János 8.11/

ho18_1.jpg

 

JÉZUS: Elmenvén pedig széles e világra, tegyetek tanítványokká minden népet, megkeresztelkedvén az Atya, Fiú, Szent Lélek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mind azt amit én parancsoltam nektek és imé én ti veletek vagyok a világ végezetéig. Ámen!

 

way-2361745_960_720.jpg

 

MINDENTŐL FÜGGETLENÜL  ISTEN SZUVERÉN JOGA, " És könyörülök, akin könyörülök, kegyelmezek akinek kegyelmezek"  /Mózes II 33.19  és Róma 9.15,16,17/

xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A bejegyzés trackback címe:

https://eletreceptek.blog.hu/api/trackback/id/tr6114357565

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.